Hash Archive (beta)

Sources for sha1-qPPaDTw9/rZ0Qzd3xwEU8/ku9GY=